Socialinė globa pagyvenusiems ir neįgaliems asmenims.
Darbininkų g. 16, Lygialaukio k., Paberžės sen.
Vilniaus r. sav., LT - 14272

+370 5 252 3219
[email protected]

Pirm. - Ketvirt. 8.00-16.45 Penkt. 8.00-15.30
Priimami skambučiai

Bendruomeninių apgyvendinimo bei užimtumo paslaugų asmenims su proto ir (arba) psichikos negalia plėtra Vilniaus rajone

Bendruomeninių apgyvendinimo bei užimtumo paslaugų asmenims su proto ir (arba) psichikos negalia plėtra Vilniaus rajone

Projekto pareiškėjas

Projekto partneriai

Projekto vertė

Projekto tikslas

Įgyvendinimo trukmė

Projekto pareiškėjas Vilniaus rajono savivaldybės administracija;

Projekto partneriai: Vilniaus rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga „Paberžės socialinės globos namai“ ir Valstybės biudžetinė įstaiga

NIjolės Genytės socialinės globos namai.

ES Strukturinių fondų lėšos
1 065 805,99 EurSavivaldybės biudžeto lėšos
103 903,71 EurIš viso 1 169 709,70 Eur

Įgyvendinant Projektą siekiama Vilniaus rajono savivaldybėje sukurti sąlygas, reikalingas veiksmingam ir tvariam perėjimui nuo institucinės globos prie bendruomenėje teikiamų apgyvendinimo ir užimtumo paslaugų, kurios skatintų paslaugos gavėjų savarankiškumą ir visapusišką dalyvavimą bendruomenėje.

Nuo 2020-12-14 iki 2023-12-31

Vykdant bendruomeninių apgyvendinimo bei užimtumo paslaugų asmenims su proto ir psichikos negalia plėtrą Vilniaus rajone, siekiama sukurti sąlygas, reikalingas veiksmingam ir tvariam perėjimui nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų, kad asmenys su psichine ir/ar proto negalia galėtų gyventi savo pasirinktą gyvenimą bendruomenėje, kaip ir bet kuris kitas Lietuvos pilietis.

Pagrindinė projektu sprendžiama problema yra ta, kad Vilniaus rajone yra nesudarytos galimybės kiekvienam neįgaliajam gauti individualias pagal poreikius paslaugas ir reikiamą pagalbą, įsitraukti į bendruomenės gyvenimą ir, nepatiriant socialinės atskirties, dalyvauti jame. Vilniaus rajone nėra bendruomeninio apgyvendinimo ir dienos užimtumo paslaugų pasiūlos, atitinkamai nėra sukurta tokių paslaugų infrastruktūra. Projektas padės išspręsti Valstybės biudžetinės įstaigos NIjolės Genytės SGN gyventojų bei Vilniaus rajono savivaldybės ilgalaikės globos paslaugų laukiančių asmenų su proto ar psichine negalia apgyvendinimą bendruomenėse, kuriose tikslinei grupei sukuriamos galimybės naudotis bendruomenei skirtomis bendro naudojimo paslaugomis (tame tarpe dienos užimtumu ar socialinėmis dirbtuvėmis). Projektu yra siekiama sudaryti galimybes kiekvienam neįgaliajam gauti individualias pagal poreikius paslaugas ir reikiamą pagalbą, įsitraukti į bendruomenės gyvenimą ir, nepatiriant socialinės atskirties, dalyvauti jame. Projekto įgyvendinamas padės pasiekti tikslo t.y. – užtikrinti pagalbą bendruomenėje nesavarankiškiems neįgaliems suaugusiems asmenims.

Pareiškėjas VRSA ir Partneris Nr. 1 Vilniaus rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga Paberžės socialinės globos namai vykdys Aprašo 10.2 p. nurodytą Grupinių gyvenimo namų (GGN) veiklą. Bus statomi dveji GGN Vilniaus rajone, Didžiosios Riešės k. ir Pikeliškių k.:

– vieni GGN statomi Vilniaus rajono savivaldybės Valstybinės žemės pagal panaudos sutartį valdomame sklype adresu Mokyklos g. 10, Riešės sen., Didžiosios Riešės k. (žemės sklypo kadastro Nr. 4117/0500:1092; unikalus Nr. 4400-2407-6533), kurių bendras plotas bus apie 230 kv. m., kuriame gyvens 10 asmenų su proto/psichikos negalia. Senas, sklype stovintis pastatas (unikalus pastato Nr. 4198-7039-7015) griaunamas.

– antri GGN statomi Vilniaus rajono savivaldybės pagal panaudos sutartį valdomame sklype, adresu Naujoji g. 1, Riešės sen., Pikeliškių k. (žemės sklypo kadastro Nr. 4170/0200:647; unikalus Nr. 4400-1142-4583), bendras plotas bus apie 230 kv. m., kuriame gyvens 10 asmenų su proto/psichikos negalia.

Abeji GGN bus aprūpinti baldais, įranga.

Pareiškėjas ir Partneris Nr.1 Vilniaus rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga Paberžės socialinės globos namai vykdys Aprašo 10.6 p. nurodytą dienos užimtumo centro/ socialinių dirbtuvių (DUC/SD) veiklą Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Valstybinės žemės pagal panaudos sutartį valdomame (šiuo metu vyksta sklypo perdavimas) sklype adresu Riešės sen., Didžiosios Riešės k., Alyvų g. 20 (žemės sklypo kadastro Nr. 4117/0500:44, unikalus Nr. 4400-3969-8714), griaunant seną pastatą (pastato unikalus Nr. 4100-0068-9012). Planuojamas statyti apie 200 kv. m. pastatas, įkurtos 32 vietos žmonėms su proto/psichikos. DUC/SD bus vykdoma tokia veikla kaip: Socialinių dirbtuvių/dienos užimtumo centro žemės sklype vaistažolių, prieskoninių žolelių, gėlių, vaismedžių auginimas. Socialinių dirbtuvių veikla bus siejama su šalia įkurto užimtumo centro veikla, nukreipta į džiovintų žolelių pakavimą, gėlių puokščių komponavimą, verbų pynimą, suvenyrų gaminimą). Įsteigus DUC/SD būtų patenkintas asmenų, turinčių proto negalią, užimtumo poreikis, atkuriami jų prarasti bendrieji ir specialieji darbiniai gebėjimai bei įgyjami ir lavinami nauji, stiprinama asmenų motyvacija lavinti turimus ir naujus gebėjimus bei sudaroma galimybė ateityje dalyvauti darbo rinkoje. DUC/SD  lankytojai būtų įgalinti visaverčiam gyvenimui, pagerėtų jų gyvenimo kokybė. DUC/SD veiklose dalyvaujantys asmenys būtų nukreipiami atsižvelgus (pagal) į jų individualius gebėjimus, o veiklų procesas būtų pritaikytas asmenų gebėjimams ir specialiesiems poreikiams patenkinti. Taip pat siekiama lankytojams formuoti, atkurti ir (ar) įgyji socialinius, bendravimo ir kitus gebėjimus, formuoti įsidarbinimo, savarankiškumo įgūdžius. DUC/SD organizuojama veikla turėtų užtikrinti asmenų orumą, tarpusavio santykius grįsdama pagarbos, supratimo ir susitarimo principu. DUC/SD veikla bus įgyvendinama vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtinto Socialinių dirbtuvių asmenims, turintiems proto ir (ar) psichikos negalią, veiklos modelio aprašo nuostatomis.

DUC/SD bus aprūpintas baldais, įranga, įrenginiais.

Įgyvendinus projektą bus sukurtos sąlygas, reikalingas veiksmingam ir tvariam perėjimui nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų, siekti sudaryti sąlygas asmenis su proto ir/ar psichikos negalia, jų šeimoms (globėjams, rūpintojams) gauti individualias jų poreikius atitinkančias bendruomenines paslaugas.

Pertvarkomoje įstaigoje yra 20 tikslinės grupės asmenų. Iš Valstybės biudžetinės įstaigos NIjolės Genytės SGN perkeliama iki 14 gyventojų. Bus apgyvendinti apie 6 savivaldybės gyventojai. Dviejuose GGN bus sukurta 20 vietų. Patalpos, kuriose bus teikiama  dirbtuvių paslauga, kaip numatyta Socialinių dirbtuvių asmenims, turintiems proto ir (ar) psichikos negalią, veiklos modelio apraše, atitiks technines, sanitarijos  ir higienos, darbų  ir gaisrinės saugos, darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų normas. Asmenims  bus pritaikyta fizinė ir psichologinė darbo aplinka, darbo vieta, užtikrintos sąlygos saugiai atlikti pavestas darbines užduotis.

Daugiau apie tai rasite čia:

– Vilniaus rajone plečiamas bendruomeninių apgyvendinimo bei užimtumo paslaugų tinklas proto ir/ar psichikos negalią turintiems asmenims (2021-03-09)

– Socialinės atskirties mažinimui – du grupinio gyvenimo namai ir socialinės dirbtuvės (2020-05-20)

– Patvirtintas projekto „Bendruomeninių apgyvendinimo bei užimtumo paslaugų asmenims su proto ir psichikos negalia plėtra Vilniaus rajone“ partneris (2020-04-06)

Comments are closed.