Socialinė globa pagyvenusiems ir neįgaliems asmenims.
Darbininkų g. 16, Lygialaukio k., Paberžės sen.
Vilniaus r. sav., LT - 14272

+370 5 252 3219
[email protected]

Pirm. - Ketvirt. 8.00-16.45 Penkt. 8.00-15.30
Priimami skambučiai

Įstaigos darbuotojai

Mūsų įstaigoje dirba šie darbuotojai:

 • Direktorius;
 • Direktoriaus pavaduotojas socialiniams reikalams;
 • Socialinis darbuotojas;
 • Ūkvedys;
 • Vyr. buhalteris;
 • Raštvedys;
 • Užimtumo specialistas;
 • Ūkio meistras;
 • Vairuotojas;
 • 2 virtuvės darbuotojai;
 • Siuvėjas;
 • 9 socialinio darbuotojo padėjėjai;
 • Kiemsargis;
 • 2 bendrosios praktikos slaugytojai;
 • Bendrosios praktikos gydytojas;
 • Masažuotojas;
 • Skalbėjas;
 • Elektrikas;
 • Akušeris-praktikas.