Socialinė globa pagyvenusiems ir neįgaliems asmenims.
Darbininkų g. 16, Lygialaukio k., Paberžės sen.
Vilniaus r. sav., LT - 14272

+370 5 252 3219
[email protected]

Pirm. - Ketvirt. 8.00-16.45 Penkt. 8.00-15.30
Priimami skambučiai

Apie mus

Paberžės socialinės globos namai yra įstaiga, kurios paskirtis užtikrinti ilgalaikę (trumpalaikę) socialinę globą pagyvenusiems ir neįgaliems asmenims, kurie dėl amžiaus ar neįgalumo negali patys savimi pasirūpinti. Paberžės socialinės globos namai yra pirmoji Vilniaus rajone veikianti stacionarios globos įstaiga, kuri buvo atidaryta 2008 metų rugsėjį.

namai-pradinisPagrindinis Paberžės socialinės globos namų tikslas - padėti asmenims, kurie patys negali pasirūpinti savo asmeniniu ir socialiniu gyvenimu ir nepajėgia tenkinti gyvybiškai svarbių fiziologinių ir socialinių poreikių, palaikyti fizinę, emocinę sveikatą, išlaikant orumą bei skatinant juos išlikti kiek galima ilgiau aktyviems.

Misija - teikti socialinę globą asmenims, kurie negali gyventi savo namuose ar savarankiškai ir jiems būtina priežiūra, slauga bei medicininis aptarnavimas.

Vizija - garantuoti pagyvenusio žmogaus ir žmogaus su negalia gyvenimo pilnatvę. Rūpinimasis žmogumi, jo pasirinkimo galimybių didinimas ir efektyvi socialinė pagalba.

manksta-pradinisŠiuo metu globos namuose gyvena apie 40 senyvo amžiaus ir neįgalių žmonių iš Vilniaus rajono. Dauguma gyventojų gyvena dviviečiuose ir triviečiuose kambariuose, aprūpintuose pagrindiniais baldais. Gyventojams užtikrinama saugi, specialiems poreikiams pritaikyta patogi, jauki, privatumą garantuojanti aplinka bei būstas. Gyventojai maitinami valgykloje, o negalintys vaikščioti maistą gauna į kambarį ir esant reikalui gali būti pamaitinti.

Įstaigai 2009-06-10 išduota Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos įstaigos asmens sveikatos priežiūros licencija Nr. 3245, kuri suteikė teisę užsiimti pirminės ambulatorinės sveikatos priežiūra, bendrosios praktikos slauga bei kineziterapija.

Mokestis už gyvenimą globos namuose nustatomas vadovaujantis Vyriausybės nustatyta tvarka. Mokama ne daugiau kaip 80% asmens pajamų.

Asmeniui, kuriam nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis (SPS-1), ilgalaikės ir trumpalaikės globos kaina per mėnesį yra 1450 .

Asmeniui, kuriam nustatytas specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis (SPP-2), ilgalaikės ir trumpalaikės globos kaina per mėnesį yra 1250 €.

Įstaigoje suburtas darnus kolektyvas, vienijantis 27 darbuotojus.

Darbuotojų kolektyvui vadovauja direktorius. Globos namai savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymu (Žin., 2006, Nr. 17-589), kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymais, kitais teisės aktais ir globos namų Nuostatais.