Socialinė globa pagyvenusiems ir neįgaliems asmenims.
Darbininkų g. 16, Lygialaukio k., Paberžės sen.
Vilniaus r. sav., LT - 14272

+370 5 252 3219
[email protected]

Pirm. - Ketvirt. 8.00-16.45 Penkt. 8.00-15.30
Priimami skambučiai

Priėmimo sąlygos

Priėmimo tvarka

Į įstaigą priimami asmenys, gyvenantys Vilniaus rajone ir turintys šios apskrities siuntimą. Norintys apsigyventi Paberžės socialinės globos namuose gyventojai privalo kreiptis į seniūniją pagal savo gyvenamąją vietą. Čia jiems bus suteikta reikiama informacija dėl reikalingų pateikti dokumentų ir jų nagrinėjimo tvarkos. Sutvarkius dokumentus bei Savivaldybei nusprendus, kad piliečiui skiriamos socialinės globos paslaugos, jis esant laisvoms vietoms apgyvendinamas globos namuose.

Dokumentų, reikalingų socialinėms paslaugoms gauti, sąrašas

Nr. Dokumento pavadinimas Senyvo amžiaus žmonėms Žmonėms su negalia
1. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas + +
2. Pažyma apie deklaruotą gyvenamąją vietą + +
3. Socialinį statusą patvirtinantis dokumentas
(pensininko pažymėjimas ar kt.)
+ +
4. Neįgaliojo pažymėjimas, SPS-1, SPP-2 + +
5. Medicinos dokumentų išrašas (F 027/a) su gydytojo konsultacinės komisijos išvadomis + +
6. Asmens socialinio globos poreikio vertinimas
(su priedais)
+ +
7. Savivaldybės pažyma apie asmens mokėjimo
už socialinę globą dydį
+ +
8. Sprendimas dėl socialinės globos skyrimo
(SP-9 forma)
+ +